சிங்க கெபியில் நான் விழுந்தேன்

Scale : A Major : A B C# D E F# G# A
Beat : Dance 2/4
Tempo : 120

CHORDS:

A Major : A C# E
D Major : D F# A
E Major : E G# B
C# Minor : C# E G#
F# Minor : F# A C#
B Minor : B D F#
G Major : G  B  D

Singa kebiyil naan Song ABCD  Notes PDF

SingaKebiyil Naan Vizhundhen_tamil christian Song notes Pdf-Abcd song notes-Kvemusic Download

Singa kebiyil naan Song Notation Staff Notes PDF

Singa Kebiyil Naan -Tamil Christian Keyboard Notation Notes-Kve Music

YOUTUBE VIDEO TAMIL KEYBOARD LESSON :https://youtu.be/Q3iVkp0vOqo

This notes can be used to play piano,keyboard and guitar
இந்த Notes களை நீங்கள் keyboard,piano,Guitar போன்ற இசைகருவிகளில் வாசிக்க பயன்படுத்தலாம்.

DOWNLOAD ABCD SONG NOTES PDF

DOWNLOAD NOTATION SONG NOTES PDF


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: protected by copyscape