இயேசு நீங்க இருக்கையிலே 

Scale : F Major (F  G  A  Bb  C   D  E  F)
Beat : 6/8 Slowrock OR Kerala
Tempo : 135

CHORDS :

1.F Major : F  A  C
2.C Major : C   E   G
3.Bb Major : Bb   D   F
4.A Minor : A   C  E
5.G Minor : G   Bb   D
6.G Major : G   B   D
7.C Minor :  C   Eb   G

Yesu neenga irukayile Song ABCD  Notes PDF

Yesu Neenga Irukaiyile-Tamil Christian Song Keyboard ABCD Notes PDF-Kve Music

Yesu neenga irukayile Song Notation Staff Notes PDFYesu Neenga Irukaiyile-Tamil Christian Song Keyboard Notation Notes PDF-Kve Music

YOUTUBE VIDEO TAMIL KEYBOARD LESSON :https://youtu.be/ve3t9lta5MA

This notes can be used to play piano,keyboard and guitar
இந்த Notes களை நீங்கள் keyboard,piano,Guitar போன்ற இசைகருவிகளில் வாசிக்க பயன்படுத்தலாம்.

DOWNLOAD ABCD SONG NOTES PDF

DOWNLOAD NOTATION SONG NOTES PDF

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: protected by copyscape