அவர் வார்த்தையின் -Avar Varthaiyin Mele Song Chords/Melody/Lead Tamil Christian Keyboard Notes PDF

Avar Varthaiyin Mele- Yegovayire| அவர் வார்த்தையின் Song Detail : Scale : A major Beat : 6/8 , Slowrock Or Any USB Style Tempo : 120 SONG CHORDS : 1.A Major : A C# E 2.D … Continue reading அவர் வார்த்தையின் -Avar Varthaiyin Mele Song Chords/Melody/Lead Tamil Christian Keyboard Notes PDF