என் கூடவே இரும் ஓ இயேசுவே | En koodave irum oh yesuve Neer Ilamal Naan Song Detail

Scale : D Minor (D  E  F  G  A  Bb  C  D)
Beat : 4/4 Gtr Pop , Chilout
Tempo : 80

SONG CHORDS :

1.D Minor : D F A
2.C Major : C E G
3.Bb Major: Bb D F
4.F Major : F A C
5.G Minor : G Bb C
6.A Minor : A C E
7.A Minor7th : A C E G
8.G Major : G B D

Neer Ilamal Naan Vazha Mudiyadhu Song ABCD Keyboard Notes PDF

En Koodave irum oh yesuve Song Keyboard-guitar-Piano-Flute Abcd Notes Free PDF

Irulana Vazhkaiyile Valichamanire Song Notation Notes PDF

En velicham Neere En jeevanum Neere Song keyboard -Guitar-Piano-Notation Sheet Music Notes Free PDF Download

Youtube Video Lesson Link : https://youtu.be/c84ryWdAUh8

This notes can be used to play piano,keyboard and guitar
இந்த Notes களை நீங்கள் keyboard,piano,Guitar போன்ற இசைகருவிகளில் வாசிக்க பயன்படுத்தலாம்.

DOWNLOAD ABCD SONG NOTES PDF

DOWNLOAD NOTATION SONG NOTES PDF

Download Free Karaoke

error: protected by copyscape