சிங்க கெபியில் நான் விழுந்தேன்

Scale : A Major : A B C# D E F# G# A
Beat : Dance 2/4
Tempo : 120

CHORDS:

A Major : A C# E
D Major : D F# A
E Major : E G# B
C# Minor : C# E G#
F# Minor : F# A C#
B Minor : B D F#
G Major : G  B  D

Singa kebiyil naan Song ABCD  Notes PDF

SingaKebiyil Naan Vizhundhen_tamil christian Song notes Pdf-Abcd song notes-Kvemusic Download

Singa kebiyil naan Song Notation Staff Notes PDF

Singa Kebiyil Naan -Tamil Christian Keyboard Notation Notes-Kve Music

YOUTUBE VIDEO TAMIL KEYBOARD LESSON :https://youtu.be/Q3iVkp0vOqo

This notes can be used to play piano,keyboard and guitar
இந்த Notes களை நீங்கள் keyboard,piano,Guitar போன்ற இசைகருவிகளில் வாசிக்க பயன்படுத்தலாம்.

DOWNLOAD ABCD SONG NOTES PDF

DOWNLOAD NOTATION SONG NOTES PDF


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: protected by copyscape