தனிமையின் பாதையில் |Thanimaiyin Padhaiyil Thagappane | Song Chords/Melody/Lead Tamil Christian Keyboard Notes PDF

தனிமையின் பாதையில் தகப்பனே | Thanimaiyin Padhaiyil Thagappane Um Tholil | Moses Rajasekar Song Scale : D Minor (D  E  F  G  A  Bb  C  D) Beat : 6/8 Slow Rock Or Kerala (yamaha PSRI455) Tempo … Continue reading தனிமையின் பாதையில் |Thanimaiyin Padhaiyil Thagappane | Song Chords/Melody/Lead Tamil Christian Keyboard Notes PDF