இயேசு நீங்க இருக்கையிலே 

Scale : F Major (F  G  A  Bb  C   D  E  F)
Beat : 6/8 Slowrock OR Kerala
Tempo : 135

CHORDS :

1.F Major : F  A  C
2.C Major : C   E   G
3.Bb Major : Bb   D   F
4.A Minor : A   C  E
5.G Minor : G   Bb   D
6.G Major : G   B   D
7.C Minor :  C   Eb   G

Yesu neenga irukayile Song ABCD  Notes PDF

Yesu Neenga Irukaiyile-Tamil Christian Song Keyboard ABCD Notes PDF-Kve Music

Yesu neenga irukayile Song Notation Staff Notes PDFYesu Neenga Irukaiyile-Tamil Christian Song Keyboard Notation Notes PDF-Kve Music

YOUTUBE VIDEO TAMIL KEYBOARD LESSON :https://youtu.be/ve3t9lta5MA

This notes can be used to play piano,keyboard and guitar
இந்த Notes களை நீங்கள் keyboard,piano,Guitar போன்ற இசைகருவிகளில் வாசிக்க பயன்படுத்தலாம்.

DOWNLOAD ABCD SONG NOTES PDF

DOWNLOAD NOTATION SONG NOTES PDF

 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: protected by copyscape